Návrat žáků 1., 2., 3. ročníku

Od 18. 11. 2020 je povolen návrat žáků 1. – 3. ročníku. Výuka a pobyt ve škole musí probíhat v neměnných skupinách. Všechny potřebné informace, které se týkají rozvrhu, příchodu a odchodu ze školy, školní družiny, Vám poskytnou třídní učitelky.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>