Návrat žáků 4.a 5. ročníku

30. listopadu 2020 se vrací k prezenční výuce i žáci 4. a 5. ročníku. Všichni žáci se budou vyučovat podle původních rozvrhů. Náplň hodin hudební a tělesné výchovy bude přizpůsobena platným opatřením. Informace týkající se příchodu a odchodu žáků, organizace dne a k pobytu dětí ve školní družině a dětském klubu obdrželi rodiče mailem.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>