Organizace výuky od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost ve škole pro žáky 1., 2., 3.  ročníku. Žáci z těchto ročníků se budou učit podle rozvrhu, které jim předají třídní učitelky. Žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Provoz školní družiny a jídelny pro 1., 2., 3. ročník je nepřerušen.

Pro žáky 4. a 5. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>