Testování ČŠI pátého ročníku našich žáků

Během května a června se naši žáci zúčastnili testování České školní inspekce. Toto se týkalo pouze žáků pátého ročníku a mělo 3 části – český jazyk, matematika a dovednosti usnadňující učení. Tentokrát chyběla část, kde by byly testovány znalosti cizího jazyka.

Na každou část měli žáci 60 minut, které většina z nich téměř beze zbytku využila, protože testy byly náročné. Týkaly se mnoha oblasti, např. porozumění textu, logickému myšlení, práci s čísly, orientaci v čase a prostoru a v neposlední řadě pravopisu a slovní zásobě. A jak dopadli? V českém jazyce byla průměrná úspěšnost školy 88 % (celostátní 61 – 80%), v matematice 79% (celostátní 41 – 60%) a v dovednostech usnadňujících učení 80% (celostátní 41 – 61%).

Jsme velmi rádi, že i přes obtížnost testů naši žáci obstáli na výbornou, a protože jsme se s nimi v červnu rozloučili, jelikož šestou třídu již budou navštěvovat na jiné základní škole (dva z nich nastupují na osmileté gymnázium), přejeme jim spoustu nových kamarádů a prima vyučující.

Za úspěchem stojí samozřejmě práce pedagogů, žáků, péče rodičů.

Ale i další faktory: v naší škole vyučujeme IT dlouhodobě již od druhého ročníku.

Proto, když nastala v roce 2019 doba kovidová, naše škola jako jedna z mála okamžitě přešla na distanční výuku.

Distanční výuku jsme (až na jednu výjimku, která se najde téměř v každém týmu) prováděly velice poctivě.

Pokud bych mluvila za sebe, bylo to pro mě časově i psychicky mnohem náročnější, něž výuka prezenční.

Distanční výuky se zúčastnili všichni žáci. Kdo neměl doma vlastní notebook, tomu jsme ho zapůjčili.

Od prvního ročníku se intenzivně věnujeme čtenářské gramotnosti. Neboť je základem pro další učení a vzdělávání.

Většina našich žáků je dobře motivovaných, záleží jim na dobrých výsledcích i na dobrém renomé školy.

Test na všeobecný rozhled  vycházel hodně z matematiky profesora Hejného. Sama za sebe se domnívám, že to není v pořádku. Ale nás to zvýhodnilo, neboť naši páťáci těmito metodami v 1. a 2. ročníku prošli.

Článek na porozumění textu byl hodně složitý. Pojednával o bratrancích Veverkových. Václav Veverka je pochován na dřítečském hřbitově.

Proto jsme si o tomto tématu hodně říkali vloni v historické vlastivědě. Možná si na to někteří vzpomněli a pomohlo jim to.

Ať tak či tak, je to další úspěch na kontě naší malé školičky.

Máme radost a našim páťákům blahopřejeme!

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>