Školka

Vzhledem k mimořádné situaci proběhne zápis bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti podávejte ve dnech 2. 5. – 16. 5. 2020. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Při doručováním poštou je rozhodující datum na poštovním razítku.

Žádost o přijetí do MŠ

Pokyny k podání žádosti

Kritéria přijetí do MŠ

Očkovací kalendář

Škola

Zápis do školy je stanoven na úterý 28. dubna. Vzhledem k mimořádné situaci se uskuteční bez dětí. Přihlášky můžete stáhnout zde, nebo si je můžete vyzvednout osobně po telefonickém objednání. Vyplněné přihlášky s datem 28. 4. 2020 zasílejte poštou (doporučeně), nebo vhazujte do schránky na dopisy – boční vchod od silnice, nebo předávejte osobně po telefonické domluvě.

Hned, jak se situace uklidní, uspořádáme zápis pro děti, aby si užily svůj velký den. Máme pro ně připravené dárečky a úkoly.

Zápis a odklad školní docházky:

(týká se rodičů, kteří dosud nestihli projít s dítětem vyšetřením)

Vážení rodiče, poradenské zařízení (PPP, SPC) budou provádět vyšetření potřebná k žádosti o odklad školní docházky jako prioritní okamžitě po otevření škol a školských zařízení. Vyšetření budou probíhat průběžně tak, aby byl uspokojen zájem, a to do 31. 8. 2020.

K zápisu nám prosím dodejte informaci, že zvažujete odklad. Já coby ředitelka školy následně přeruším správní řízení do doby dodání odborného stanoviska.

V případě dotazů jsem neustále na telefonu. Světlana Vacková