Testování ČŠI pátého ročníku našich žáků

Během května a června se naši žáci zúčastnili testování České školní inspekce. Toto se týkalo pouze žáků pátého ročníku a mělo 3 části – český jazyk, matematika a dovednosti usnadňující učení. Tentokrát chyběla část, kde by byly testovány znalosti cizího jazyka.

Na každou část měli žáci 60 minut, které většina z nich téměř beze zbytku využila, protože testy byly náročné. Týkaly se mnoha oblasti, např. porozumění textu, logickému myšlení, práci s čísly, orientaci v čase a prostoru a v neposlední řadě pravopisu a slovní zásobě. A jak dopadli? V českém jazyce byla průměrná úspěšnost školy 88 % (celostátní 61 – 80%), v matematice 79% (celostátní 41 – 60%) a v dovednostech usnadňujících učení 80% (celostátní 41 – 61%).

Jsme velmi rádi, že i přes obtížnost testů naši žáci obstáli na výbornou, a protože jsme se s nimi v červnu rozloučili, jelikož šestou třídu již budou navštěvovat na jiné základní škole (dva z nich nastupují na osmileté gymnázium), přejeme jim spoustu nových kamarádů a prima vyučující.

Za úspěchem stojí samozřejmě práce pedagogů, žáků, péče rodičů.

Ale i další faktory: v naší škole vyučujeme IT dlouhodobě již od druhého ročníku.

Proto, když nastala v roce 2019 doba kovidová, naše škola jako jedna z mála okamžitě přešla na distanční výuku.

Distanční výuku jsme (až na jednu výjimku, která se najde téměř v každém týmu) prováděly velice poctivě.

Pokud bych mluvila za sebe, bylo to pro mě časově i psychicky mnohem náročnější, něž výuka prezenční.

Distanční výuky se zúčastnili všichni žáci. Kdo neměl doma vlastní notebook, tomu jsme ho zapůjčili.

Od prvního ročníku se intenzivně věnujeme čtenářské gramotnosti. Neboť je základem pro další učení a vzdělávání.

Většina našich žáků je dobře motivovaných, záleží jim na dobrých výsledcích i na dobrém renomé školy.

Test na všeobecný rozhled  vycházel hodně z matematiky profesora Hejného. Sama za sebe se domnívám, že to není v pořádku. Ale nás to zvýhodnilo, neboť naši páťáci těmito metodami v 1. a 2. ročníku prošli.

Článek na porozumění textu byl hodně složitý. Pojednával o bratrancích Veverkových. Václav Veverka je pochován na dřítečském hřbitově.

Proto jsme si o tomto tématu hodně říkali vloni v historické vlastivědě. Možná si na to někteří vzpomněli a pomohlo jim to.

Ať tak či tak, je to další úspěch na kontě naší malé školičky.

Máme radost a našim páťákům blahopřejeme!

Zápis do 1. třídy ZŠ a do mateřské školy školního roku 2022/2023 pro ukrajinské děti

které se přistěhovaly do ČR po 24. 2. 2022, proběhne dne 14. 6. 2022 v ředitelně ZŠ Dříteč v době od 15 do 16 hodin.

Зарахування до 1 класу початкової школи та дитячого садка 2022/2023 навчального року українських дітей, які іммігрували до Чеської Республіки після 24 лютого 2022 року, відбудеться 14 червня 2022 року в головному офісі початкової школи –ZŠ Dříteč, Dříteč 44 за адресою з 15 до 16 год.

Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Обов’язкове відвідування школи у 2022/2023 навчальному році розпочинається для дітей, які народилися з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року, а також для дітей, яким минулого року дозволили відкласти обов’язкове відвідування школи.

Do mateřské školy může být přijato maximálně 0 dětí !!!

Do základní školy může být přijato maximálně 1 dítě.

До садка можна прийняти максимум 0 дітей !!!

V případě nejasností se můžete obrátit na ředitelku školy.

Якщо ви сумніваєтеся, можете звернутися до керівництва школи.

Dokumenty k vyplnění: Документи для заповнення: https://www.zsdritec.cz/wp-content/uploads/2022/01/Zadost-o-prijeti-ditete-ZS-2.doc

svatý Martin – vyúčtování

Náklady občerstvení ……………………..       586 Kč
Náklady „čoko“ penízky + svíčky ………   241 Kč
Punč + čaj ……………………………………..   1 002 Kč
Celkové náklady ……………………………   1 829 Kč

Pyrotechnika …………………………………     790 Kč (hradili hasiči)

Vybráno příspěvek od rodičů do kasičky…………… 993 Kč

Rozdíl mezi náklady a výnosy je ztráta – 836 Kč

Rozdíl vyrovnáme z příspěvku SRPŠ napůl MŠ, ZŠ.