Organizace výuky od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost ve škole pro žáky 1., 2., 3.  ročníku. Žáci z těchto ročníků se budou učit podle rozvrhu, které jim předají třídní učitelky. Žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Provoz školní družiny a jídelny pro 1., 2., 3. ročník je nepřerušen.

Pro žáky 4. a 5. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Návrat žáků 4.a 5. ročníku

30. listopadu 2020 se vrací k prezenční výuce i žáci 4. a 5. ročníku. Všichni žáci se budou vyučovat podle původních rozvrhů. Náplň hodin hudební a tělesné výchovy bude přizpůsobena platným opatřením. Informace týkající se příchodu a odchodu žáků, organizace dne a k pobytu dětí ve školní družině a dětském klubu obdrželi rodiče mailem.

Návrat žáků 1., 2., 3. ročníku

Od 18. 11. 2020 je povolen návrat žáků 1. – 3. ročníku. Výuka a pobyt ve škole musí probíhat v neměnných skupinách. Všechny potřebné informace, které se týkají rozvrhu, příchodu a odchodu ze školy, školní družiny, Vám poskytnou třídní učitelky.

Uzavření ZŠ

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace a dle nového nařízení vlády bude základní škola, školní družina od 14.10 uzavřena až do odvolání.

  • distanční výuka je pro žáky povinná
  • dotazy ohledně distanční výuky směřujte na třídní učitelky
  • všichni žáci mají odhlášené obědy.

První školní den

Začínáme 1. 9. 2020. Školní dužina 7,00 – 16,30 (další dny 6,40 – 16,30).

Třídní schůzka pro rodiče žáků 2.-5. ročníku 10. 9. v 16,30.

4. 9. focení tříd a prvňáčků.

Konec školního roku

Vysvědčení žáci obdrží v pátek 26. 6.

(Většina z Vás rodičů se v anketě vyjádřila pro.)

Předpokládáme konec v 9 hodin.

Nezapomeňte případně odhlásit oběd.

Ve dnech 29. – 30. 6. (pondělí, úterý) je školní družina i klub v provozu až
do 16 hodin.

Děti, které nebudou na tyto dny přihlášené, budou mít automaticky odhlášenou
stravu.