Organizace výuky od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost ve škole pro žáky 1., 2., 3.  ročníku. Žáci z těchto ročníků se budou učit podle rozvrhu, které jim předají třídní učitelky. Žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Provoz školní družiny a jídelny pro 1., 2., 3. ročník je nepřerušen.

Pro žáky 4. a 5. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Návrat žáků 4.a 5. ročníku

30. listopadu 2020 se vrací k prezenční výuce i žáci 4. a 5. ročníku. Všichni žáci se budou vyučovat podle původních rozvrhů. Náplň hodin hudební a tělesné výchovy bude přizpůsobena platným opatřením. Informace týkající se příchodu a odchodu žáků, organizace dne a k pobytu dětí ve školní družině a dětském klubu obdrželi rodiče mailem.

Návrat žáků 1., 2., 3. ročníku

Od 18. 11. 2020 je povolen návrat žáků 1. – 3. ročníku. Výuka a pobyt ve škole musí probíhat v neměnných skupinách. Všechny potřebné informace, které se týkají rozvrhu, příchodu a odchodu ze školy, školní družiny, Vám poskytnou třídní učitelky.

Uzavření ZŠ

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace a dle nového nařízení vlády bude základní škola, školní družina od 14.10 uzavřena až do odvolání.

  • distanční výuka je pro žáky povinná
  • dotazy ohledně distanční výuky směřujte na třídní učitelky
  • všichni žáci mají odhlášené obědy.