Mimořádné volno ZŠ

Dne 27. 9. bude mimořádné volno. Žáci se neúčastní výuky ani školní družiny, která nebude pro malý zájem otevřena.

První školní den

Začátek: 7,45

Žáci 2. -5. ročníku se testují.

Všichni mají odhlášené obědy. Pokud dítě bude zůstávat ve škole déle, je nutné oběd přihlásit u paní Metelkové.

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost ve škole pro žáky 1., 2., 3.  ročníku. Žáci z těchto ročníků se budou učit podle rozvrhu, které jim předají třídní učitelky. Žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Provoz školní družiny a jídelny pro 1., 2., 3. ročník je nepřerušen.

Pro žáky 4. a 5. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.