Výsledky zápisu do MŠ Dříteč

Výsledky zápisu do MŠ Dříteč

Pro školní rok 2022/2023 byly přijaty tyto děti:

1.22027.2216
2.22078.2222
3.22089.2223
4.220910.2224
5.221111.2225
6.221312.2236
    
    
    
    

Počet žádostí: 36

Počet přijatých: 12

Mgr. Světlana Vacková, ředitelka školy

Ve Dřítči dne 20. 05. 2022

Vyvěšeno dne 20. 05. 2022

Sběr papíru 28. 4. 2022

 SBĚR PAPÍRU proběhne ve čtvrtek 28. 4. 2022 . Kontejner bude přistaven v 7 hodin ráno a odvezen následující den v 8 hodin. Papír má být svázaný – noviny, časopisy, letáky apod. – celé, ne rozstříhané papíry.

ZÁPIS DO MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA DŘÍTEČ,    OKRES PARDUBICE

Tel.: 606 631 763 www.zsdritec.cz

e-mail:  reditel@zsdritec.cz, ID datové schránky: 6q6vtp4

ZÁPIS DO MŠ

Ve čtvrtek 12. května 2022

 8,00 – 11,00 a  13,00 – 17,00 hodin

S sebou si vezměte občanský průkaz, dále rodný list a očkovací průkaz dítěte.

Přihláška se podává v den zápisu osobně vedoucí paní učitelce MŠ –

– Aleně Souralové, DiS. – budova bývalé fary.

Rodiče se dostaví k zápisu i se svým dítětem, které chtějí zapsat.

Pokud se k zápisu ve stanovený den nemůžete dostavit, kontaktujte nás telefonicky, datovou schránkou nebo mailem.