Družina

Školní družina je součástí školy a sídlí v budově školy. Děti zde mohou prožívat příjemné chvíle každodenního pobytu ve škole se svými kamarády. Vedle běžných činností v souladu se zásadami režimu dne je u dětí různými formami posilováno estetické cítění, odpovědnost za sebe a své chování k ostatním dětem i k vybavení a zařízení ŠD.

Činnost ve školní družině:

 • dbáme na individuální potřeby každého dítěte (odpočinek, hra,…)
 • využíváme pobytu venku a na školním i obecním hřišti
 • během činností posilujeme u dětí sebevědomí, psychickou pohodu a radost

Provoz školní družiny

Ranní družina: 6.40–7.40
Odpolední družina: 11.30–16.30

Vedoucí vychovatelka: Aneta Podaná
Kapacita žáků: 60

Omluvenky

Pro předčasný odchod dítěte ze školní družiny je nutná řádně vyplněná

Cena

Ve školním roce 2021– 2022 je úplata 500 Kč / pololetí.

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy podle stanovených pravidel.

Přednost mají žáci 1. a 2. ročníku.

Kritéria pro přijetí do ŠD pro školní rok 2022/2023:

Měsíční plán práce

Září – vítáme vás ve školní družině

 • seznámení s prostředím a kamarády
 • seznámení s pravidly školní družiny

Říjen – všech barev pán

 • vycházky a pobyt v přírodě
 • pozorování změn – výtvarné zpracování
 • péče o rostliny

Listopad – když padá listí

 • pobyt na hřišti
 • poznávání stromů a lesních plodů
 • sběr přírodního materiálu a tvorba z něj

Prosinec – čas adventní

 • čas těšení a příprav
 • Vánoční příběh

Leden – kouzla zimy

 • zimní sporty
 • pokusy
 • jak se dělí rok, roční období, měsíce

Únor – buď fit

 • povídání o zdravém stravování
 • co škodí a co prospívá
 • pobyt na čerstvém vzduchu
 • výtvarné zpracování

Březen – jarní probuzení

 • rodící se mláďata
 • svátky jara
 • výtvarné zpracování

Duben – magický měsíc

 • povídání o čarodějnicích
 • aprílové počasí
 • výtvarné zpracování
 • pohybové a závodivé hry

Květen – když květen kvete

 • práce na polích a zahrádkách
 • změny počasí
 • první ovocné stromy
 • výtvarné zpracování

Červen – těšíme se na prázdniny

 • povídáme si s dětmi o prázdninách a létě
 • individuální hry
 • nebezpečí úrazů v letních měsících