Platby

Kdy platit

  • Platby stravného jsou hrazeny nejdéle k 25. dni předchozího měsíce.
  • Platby jsou zálohové (stejná částka každý měsíc) a vždy k 30. 6. následujícího roku bude provedeno vyúčtování na základě podání žádosti „Vyúčtování stravného“. Přeplatek bude převeden na účet žadatele v průběhu července.
  • V případě, že nebude částka za stravné připsána na účet školy do daného data (25.), bude neprodleně zákonný  zástupce na  tuto skutečnost upozorněn. A to buď ústně, sms zprávou nebo emailem. Aktualizujte si proto vaše kontakty.
    Pokud nebude platba uhrazena ani k prvnímu dni v měsíci, bude věc řešit ředitelka školy individuálně (úředním dopisem, osobním jednáním…).
  • První platba na září musí být uhrazena nejdéle do 25. srpna.
  • Lze zadat měsíční trvalý příkaz na stejnou částku od srpna do května.

Formulář pro vyúčtování stravného

Cena stravného

S platností ode dne 1. 9. 2021 je cena stravného stanoveno takto:

Základní škola

Platba stravného žáků ZŠ – 32,- Kč/1 oběd (všichni žáci 1.-5. ročníku)

Záloha 640,- Kč / měsíc

Mateřská škola

Přesnídávka + nápoj: 10,00 Kč
Oběd: 25,00 Kč
Svačina + nápoj: 10,00 Kč
Celkem: 45,00 Kč
Za půldenní stravování  35,00 Kč (přesnídávka, oběd)

Záloha: 900,- Kč / měsíc

Bankovní informace

  • Platby posílejte na účet 3062813/0300.
  • Jako variabilní symbol zadejte číslo žáka/dítěte, které vám bylo přiděleno. Pokud jste číslo zapomněli, kontaktujte vedoucí školní jídelny.
  • Do zprávy pro příjemce uveďte: „stravné + příjmení žáka/dítěte