1. třída – Žabičky

Provozní doba 1. třídy – Žabičky je 6,30 – 16,30 hod.

TŘÍDNÍ PROGRAM pro školní rok 2020/2021

ZÁŘÍ

 • Školička Barvička je barevná kytička
  • Hurá, školka nás volá                                               2 týdny
  • Moji noví kamarádi                                                  2 týdny
  • Tady bydlím já a moje rodina                                    1 týden

G = rozvoj hrubé motoriky-běh, skok, poskok                          S/Z = sluchové – poznávání zvuků,

   zrakové – vyhledávání daného prvku v obrázku

ŘÍJEN

 • Podzimní putování
  • Co nám les nadělil                                                     1 týden
  • Sbíráš, sbírám sbíráme, na poli i v zahradě           2 týdny
 • Foukej, foukej větříčku
  • Draka nehledej jen v pohádkách                               1 týden

Odpolední posezení s rodiči-Halloween

M = třídění prvků podle barvy                      L = popis prvků na obrázku, reprodukce říkanky, básničky

LISTOPAD

 • Podzimní putování
  • Malíř podzim kreslí v přírodě                                   2 týdny
 •  

      PROJEKT  „Barvy“                                                                       1 týden

 • Vánoční čas
  • Z pohádky do pohádky                                               1 týden

G = rozvoj jemné motoriky – práce se stavebnicemi, puzzle        M = seznámení s číselnou řadou – pomocí říkanek

L = A, E                                                                                                  S/Z = zrakové cvičení – Kimova hra

PROSINEC

 • Vánoční čas
  • Čerte, čerte, čertíku                                                 1 týden
  • Z pohádky do pohádky                                              1 týden
  • Čekáme na Ježíška                                                 2 týdny

Předvánoční posezení s rodiči- besídka pro rodiče

G = rozvoj jemné motoriky – mačkání, stříhání,                        M = třídění podle velikosti – malý x velký

        celková manipulace s papírem             

L =  procvičování pohyblivosti jazyka                                       S/Z = sluchové vnímání – lokalizace zvuku

      – motorické cviky       

LEDEN

 • Ledové království
  • Postavil jsem sněhuláka                                            1 týden

      PROJEKT Živly: „Voda teče, vítr fouká, oheň pálí…“                 2 týdny

 • Poznáváme svět
  • Až já budu velká, bude ze mě…                                1 týden

G = uvolnění celé ruky – svislá čára, cviky                 M =  množství do pěti

L =  rozhovory, říkanky, A, E , P                                 S/Z = zraková diferenciace – odliší výrazně jiný obr v řadě

ÚNOR

 • Poznáváme svět
  • Co děláme celý den a celý rok                                  2 týdny  
   • Ledové království
    • Maškarní dovádění                                                  1 týden
  • Kdepak ptáčku hnízdo máš                                          1 týden

G = uvolnění celé ruky – vodorovná čára, cviky        M = třídění dle druhů, tvoření skupin

L =  M, B                                                                        S/Z = sluchové vnímání – pozná předměty podle zvuku

                                                                                               zrakové vnímání – rozlišení barevnosti objektů

BŘEZEN

 • Hřej, sluníčko hřej
  • příroda se probouzí                                                    2 týdny

PROJEKT „Barvy“                                                               1 týden

 • Vstávej semínko, holala                                               1 týden
  • Svátky jara                                                              1 týden

Babičky čtou dětem pohádky

Posezení s rodiči- VELIKONOČNÍ TRADICE

G = rozvoj jemné motoriky – navlékání, trhání, mačkání         M = pojem – hodně x málo

L =  procvičování pohyblivosti jazyka                                       S/Z = sluchové vnímání – říkanky, rozpočitadla

DUBEN

 • Moje zvířátko, kde má domov
 • Domácí zvířata a jejich mláďata                                2 týdny
 • Děti pozor, červená                                                 1 týden
  • Čarodějky dobrodějky                                              1 týden

G = uvolnění celé ruky – kruh, cviky                                         M = třídění podle druhu, pojem menší větší

L =  rozvoj motoriky mluvidel – napodobování zvuků         S/Z = zrakové vnímání – odlišení figury a pozadí

KVĚTEN

 • Kytička pro maminku
  • Moje maminka má svátek                                         1 týden
   • Maminčina zahrádka                                                2 týdny
   • Moje zvířátko, kde má domov       
    • Kdo žije u potoků, řek a rybníků                                 1 týden       

Posezení s maminkami

Tatínku, pojď si se mnou hrát     

G = uvolnění celé ruky horní oblouk                           M = pojmy, vztahy – VĚTŠÍ x MENŠÍ, vyšší x nižší

L = I, O                                                                           S/Z = sluchové vnímání –  zopakování vět ze čtyř slov

ČERVEN

 • Moje zvířátko, kde má domov       
  • Zvířátka ve volné přírodě                        1 týden
  • Zvířátka z celého světa                        1 týden

      PROJEKT  „Spolu“                                                                       1 týden

 • Hurá na prázdniny
  • Léto jak má být                                                              2 týdny

G =  vodorovná čára                                                     M = pojmy, vztahy –  třídění podle tvaru

L =  metoda doplňování vět, příběhů                           S/Z = zrakové vnímání – vyhledávání částečně ukrytých objektů v obr.

ČERVENEC

 • Hurá na prázdniny
  • Prázdniny u babičky a dědečka

G = rozvoj jemné motoriky – navlékání, stříhání, skládání, mačkání

SRPEN

 • Hurá na prázdniny
  • Řeky a moře

G = svislá, vodorovná čára, kruh

* G = GRAFOMOTORICKÉ CVIKY                     L= LOGOPEDICKÉ PRVKY     

 M = MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY                    S/L = SLUCHOVÁ nb. ZRAKOVÁ PERCEPCE