Třídní plán 1. třídy 2019/2020

Září

Školička Barvička je barevná kytička

 • Hurá, školka nás volá (2 týdny)
 • Moji noví kamarádi (1 týden)
 • Tady bydlím já a moje rodina (1 týden)

= rozvoj hrubé motoriky-běh, skok, poskok
S/Z = sluchové – poznávání zvuků, zrakové – vyhledávání obrázku

Říjen

Podzimní putování

 • Co nám les nadělil (1 týden)
 • Sbíráš, sbírám sbíráme, na poli i v zahradě (2 týdny)
 • Foukej, foukej větříčku
 • Draka nehledej jen v pohádkách (1 týden)
 • Podzimní strašení (1 týden)
 • Odpolední posezení s rodiči – Halloween

= třídění prvků
= popis obrázku, reprodukce říkanky, básničky

Listopad

Podzimní putování

 • Vlaštovičko leť (1 týden)

Projekt „Barvy“ (1 týden)

 • Podzimní putování
 • Malíř podzim kreslí v přírodě (1 týden)
 • Vánoční čas
 • Z pohádky do pohádky (1 týden)

G = rozvoj jemné motoriky – práce se stavebnicemi, puzzle
= seznámení s číselnou řadou – pomocí říkanek
L = A, E
S/Z = zrakové cvičení – Kimova hra
= třídění prvků podle barvy

Prosinec

Vánoční čas

 • Čerte, čerte, čertíku (1 týden)
 • Z pohádky do pohádky (1 týden)
 • Čekáme na Ježíška (1 týden)
 • Předvánoční posezení s rodiči – besídka pro rodiče

G = rozvoj jemné motoriky – mačkání, stříhání, celková manipulace s papírem 
M = třídění podle velikosti – malý x velký
L = procvičování pohyblivosti jazyka, motorické cviky
S/Z = sluchové vnímání – lokalizace zvuku

Leden

Ledové království

 • Postavil jsem sněhuláka (2 týdny)

PROJEKT Živly: „Voda teče, vítr fouká, oheň pálí…“ (1 týden)

 • Poznáváme svět
 • Až já budu velká, bude ze mě… (1 týden)

= uvolnění celé ruky – svislá čára, cviky
M = množství do tří
= rozhovory, říkanky, A, E , P
S/Z = zraková diferenciace – odliší výrazně jiný obr v řadě,, detail na obrázku

Únor

Poznáváme svět

 • Co děláme celý den a celý rok (2 týdny)
  • Ledové království
 • Kdepak ptáčku hnízdo máš (1 týden)

PROJEKT „Spolu-kooperace“ (1 týden)

= uvolnění celé ruky – vodorovná čára, cviky
M = třídění dle druhů, tvoření skupin
= M, B
S/Z = sluchové vnímání – pozná předměty podle zvuku, zrakové vnímání – rozlišení barevnosti objektů

Březen

Moje zvířátko, kde má domov

 • Domácí zvířata a jejich mláďata (2 týdny)
 • Hřej, sluníčko hřej
 • Příroda se probouzí (1 týden)

PROJEKT „Já a moje oblíbenák nížka“ (2 týdny)

G = rozvoj jemné motoriky – navlékání, trhání, mačkání
= pojem – hodně x málo
L = procvičování pohyblivosti jazyka
S/Z = sluchové vnímání – říkanky, rozpočitadla

Duben

Hřej sluníčko, hřej

 • Svátky jara (1 týden)   
 • Vstávej semínko, holala (1 týden)
 • PROJEKT „Barvy“ (1 týden)
 • Čarodějky dobrodějky (1 týden)

Posezení s rodiči – VELIKONOČNÍ TRADICE

G = uvolnění celé ruky – kruh, cviky
M = třídění podle druhu, pojem menší větší
L = rozvoj motoriky mluvidel – napodobování zvuků
S/Z = zrakové vnímání – odlišení figury a pozadí

Květen

Kytička pro maminku

 • Moje maminka má svátek (1 týden)
 • Máma + táta = MÁTA (1 týden)

PROJEKT: „Třídíme“ (1 týden)

Moje zvířátko, kde má domov      

 •    Kdo žije u potoků, řek a rybníků (1 týden)

G =uvolnění celé ruky horní oblouk
= pojmy, vztahy – VĚTŠÍ x MENŠÍ, vyšší x nižší
L = I, O
S/Z = sluchové vnímání – zopakování vět ze čtyř slov

Červen

Moje zvířátko, kde má domov

 • Zvířátka ve volné přírodě (1 týden)
 • Zvířátka z celého světa (1 týden)
 • PROJEKT: „Spolu“  (1 týden)

Hurá na prázdniny

 • Léto jak má být ( 1 týdny)

= vodorovná čára
M = pojmy, vztahy – třídění podle tvaru
L = metoda doplňování vět, příběhů
S/Z = zrakové vnímání – vyhledávání částečně ukrytých objektů v obr.

Červenec

Hurá na prázdniny

 • Prázdniny u babičky a dědečka (2 týdny)

= rozvoj jemné motoriky – navlékání, stříhání, skládání, mačkání

Srpen

Hurá na prázdniny

 •    Řeky a moře (1 týden)

= svislá, vodorovná čára, kruh