2. třída – Opičky

Provozní doba 2. třídy – Opičky je 6,30 – 16,00 hod. (16,00 – 16,30 hod. jsou děti ve 3. třídě)


TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní rok 2020/2021

ZÁŘÍ

Školička Barvička je barevná kytička

 • Hurá školka nás volá                                                            2 týdny
 • Moji noví kamarádi                                                              1 týden
 • Tady bydlím já a moje rodina                                              1 týden

G – rozvoj jemné motoriky – mačkání, uvolnění ramenního kloubu

M – třídění prvků podle barvy

L – gymnastika mluvidel, M, B, P

ŘÍJEN

Podzimní putování

 • Sbíráš, sbírám, sbíráme na poli i v zahradě                     1 týden
 • Co nám les nadělil                                                             1 týden
 • Podzimní strašení                                                              1 týden

Foukej, foukej větříčku

 • Draka nehledej jen v pohádkách                                       1 týden
 • Vlaštovičko leť                                                                  1 týden

Podzimní tvoření s rodiči

G – let draků, svislé čáry, skládání papíru

M – třídění podle velikosti, přiřazování podle počtu/číselná řada/

L – gym. mluvidel, popis obrázků

S/Z – rytmizace, rozlišování zvuků

LISTOPAD

Podzimní putování

 • Malíř podzim kreslí v přírodě                                        1 týden  

Foukej, foukej větříčku

 • Lékaře se nebojíme                                                         1 týden
 • Bacil není můj kamarád                                                  1 týden

Vánoční čas

 • Z pohádky do pohádky                                                    1 týden

G – opakování svislé čáry, procvičování prstíků

M – předložky – nad, vzad, nahoře, dole

L – procvičení mluvidel, O, U

S/Z – básně, co chybí

PROSINEC

Vánoční čas

 • Čerte, čerte, čertíku                                                        1 týden
 • Čekáme na Ježíška                                                         2 týdny

Vánoční posezení s rodiči

G – lepení řetězů – práce s papírem

M – řada, kdo je první …

L – hry na čertíky

S/Z – rytmizace, paměťové hry

LEDEN

Ledové království

 • Kdepak ptáčku hnízdo máš                                                1 týden
 • Postavil jsem sněhuláka                                                     1 týden

Moje zvířátko, kde má domov

 • Zvířátka ve volné přírodě                                                   2 týdny

G – padá sních – uvolnění ram. kloubu

M – tvoříme skupiny podle…,

L – Ď, Ť, Ň

S/Z – rytmizace slov, zapamatování si obrázků

ÚNOR

Poznáváme svět

 • Co děláme celý den a celý rok                                             2 týdny
 • Děti, pozor, červená                                                             1 týden

Ledové království

 • Maškarní dovádění                                                               1 týden

Barevný týden

G – tanec masek

M – řadíme masky podle znaků, počty

L – slovní hra na zvířátka

BŘEZEN

Hřej sluníčko, hřej

 • Příroda se probouzí                                                             2 týdny
 • Vstávej semínko, holala                                                      1 týden

Moje zvířátko, kde má domov

 • Domácí zvířata a jejich mláďata                                         2 týdny

Babičky čtou dětem pohádky

G – navlékání korálků

M – pojem hodně – málo

L – H, CH, OU, AU

S/Z – co chybí, co slyšíš

DUBEN

Moje zvířátko, kde má domov                                                              

 • Kdo žije u potoků, řek a rybníků                                           1 týden

Hřej sluníčko, hřej

 • Svátky jara                                                                              2 týdny
 • Čarodějky dobrodějky                                                            1 týden

Velikonoční dílničky s rodiči

G – let čarodějnic

M – řazení podle předlohy

L – S, C, Z – básničky

S/Z – rytmizace, co chybí

KVĚTEN

Kytička pro maminku

 • Moje maminka má svátek                                                    1 týden
 • Máma +Táta = Máta                                                             1 týden
 • Maminčina zahrádka                                                            2 týdny

Posezení s maminkami

Tatínku, pojď si se mnou hrát            

L – tupé sykavky

S/Z – rozlišování zvuků

G – navlékání korálků

M – práce s číselnou řadou

ČERVEN

Náš svět

 • Je nám dobře na světě                                                          2 týdny

Moje zvířátko, kde má domov

 • Zvířátka ve volné přírodě                                                    1 týden
 • Zvířata celého světa                                                             1 týden

Hurá na prázdniny

 • Řeky a moře                                                                         1 týden

G – vodorovné čáry

M – číselná řada

L – opakování hlásek

S/Z – kdo chybí, čí je to hlas