Organizace dne

Organizace dne v MŠ

6.30 – 8.00                 MŠ se otvírá, děti se scházejí ve třídě, spontánní aktivity dětí, dle vlastního zájmu se děti zapojují do činností nabídnutých paní učitelkou

7.00                             děti přechází na svou třídu

8.00 – 8.45                 tělovýchovná chvilka, motivační činnost, komunikační kruh, řízená činnost dle tematického celku týdne, zdravotně preventivní cvičení, skupinové činnosti, volná hra, hodnotící kruh,

hygiena, příprava na svačinu

8.15 – 9.00                 svačina, hygiena – jednotlivé třídy svačí postupně

9.00 – 9.45                 TV chvilka, komunikační kruh, řízená činnost dle tematického celku týdne, zdravotně preventivní cvičení, skupinové činnosti, volná hra, hodnotící kruh, anglická chvilka, sbor

9.45 – 11.15               pobyt venku, hygiena

11.00 – 11.45             oběd – jednotlivé třídy obědvají postupně

hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě domů

11.30 – 14.00             odpočinek – zahájení a délka odpočinku se může lišit s ohledem na dobu obědvání, věk a potřeby dětí

14.00 – 14.30             oblékání, hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.30             spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté paní učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ

16.00                           postupné spojování tříd MŠ

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.