Organizace dne

6.30 – 8.00MŠ se otvírá, děti se scházejí ve třídě, spontánní aktivity dětí, dle vlastního zájmu se děti zapojují do činností nabídnutých paní učitelkou
(6.30 – 7.00) děti se schází v I. a II. třídě MŠ, poté přechází děti z II. třídy do III. třídy
8.00 – 8.15, 8.30, 8.45tělovýchovná chvilka, motivační činnost, hygiena, příprava na svačinu
8.15 – 8.45II.  třída svačina, hygiena
8.30 – 9.00I.  třída  svačina, hygiena
8.45 – 9.00III. třída svačina, hygiena
9.00 – 9.45 řízená činnost dle tematického celku týdne
9.45 – 11.00, 11.25pobyt venku, hygiena
11.00 – 11.30I. třída oběd
11.00 – 11.25II. třída oběd
11.25 – 11.50III. třída oběd
11.30 – 12.00I.  třída hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě domů
11.25 – 12.00II. třída hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě domů
11.50 – 12.15III. třída hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě domů
12.00 (12.15) – 14.00odpočinek
14.00 – 14.30oblékání, hygiena, odpolední svačina
14.30 – 16.30spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté paní učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ
16.00 – 16.30děti ze III. třídy převádí p. učitelka do II. třídy

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.