Akce

Plán akcí 2021/2022

7. 9. focení tříd a žáků 1. ročníku

7.10. – mobilní planetárium ve škole

11. 10. dopravní výchova – přednáška Policie ČR pro 2. ročník

12. 10. kyberšikana – přednáška Policie ČR pro 4., 5. ročník

18. 10. Jablíčkohraní – celá ZŠ

19.10 . Smysly zvířat, v 8:00, třídy rozděleny na dvě skupiny (tj. 1.+2. a 3., 4. a 5.), vstupné 50,-/os.

4.11. Malý princ – divadlo Pardubice 1. – 5. ročník

26. 11. vánoční focení

28. 11. Vánoční jarmark

3.12. divadlo Drak – Vyšla hvězda nad Betlémem – akce zrušena

17. 12. vánoční besídka

20. 1. přednáška na téma „Bezpečný pes“ – 2.- 5. ročník

28.1. bruslení na zimním stadionu v Pardubicích, 9 – 10 hod – velká nemocnost žáků – akce neproběhla

1.2. návštěva žáků 1. ročníku v knihovně v Pardubicích

10.2. Vzpoura úrazům od 7:45 (1.-5. roč.)

23.2. První pomoc – projektový den

11.3. bruslení v Hradci Králové, odjezd v 8,40

16. 3. Hronovické divadlo (1.-3. roč.)

31. 3. jarní focení

4. 4. přehlídka dětských školních pěveckých sborů v Chrudimi

6. 4. mobilní dopravní hřiště

19. 4. návštěva žáků 3. – 5. ročníku v ZŠ Opatovice nad Labem

21. 4. Letem světem – přednáška EU

21. 4. McDonald’s Cup – 1. – 3. ročník

27.4. Papoušci

28. 4. McDonald’s Cup – okresní finále, 1. – 3. ročník, Pardubice

28., 29. 4. sběr papíru

2. – 6. 5. škola v přírodě Pardubické chaty

9. – 13. 5. poznávací zájezd do Anglie

26. 5. pasování prvňáčků na čtenáře v Pardubicích

26. 5. – focení páťáků ve 14 hod.

30. 5. exkurze Pasíčka

3. 6. 3D kino