AJ konverzace

Kroužek anglické konverzace je pro žáky 1. a 2. ročníku. Koná se jednou týdně a vhodně doplňuje výuku – vede jej stejná paní učitelka – Hana Bezrouková. Děti si osvojují fonetiku, získávají slovní zásobu, učí se reagovat na pokyny a otázky v angličtině. Kroužek je veden zábavnou a hravou formou, obsahuje mnoho písniček, básniček a her. V 1. a 2. ročníku je angličtina vyučována jako povinný předmět, 1 hodina týdně. Od 3. ročníku 3 hodiny týdně.