Práce na počítači

Kroužek Práce s počítačem je ve školním roce 2022/23 určen pro žáky 3.–5. ročníku. Kroužek vede paní učitelka Hana Bezrouková.

Žáci navazují na své znalosti a dovednosti získané v hodinách informatiky. Mladší žáci dostávají zjednodušené úkoly a postupně se obtížnost zvyšuje. Žáci vyšších ročníků se snaží pomáhat mladším žákům. Lépe si tak osvojí danou látku, ale také se učí umět vysvětlit někomu druhému postup práce.

Děti se seznamují s počítačem, operačním systémem, základy práce v textovém editoru. Představíme jim bezpečný internet, zajímavé www stránky a elektronickou poštu. Zkusí si různé úkoly v programech Microsoft Office.

Ve 2.– 5. ročníku je informatika vyučována jako povinný předmět, 1 hodina týdně.