Projekty a soutěže

  • Šablony
  • Mléko do škol
  • Atletika pro děti
  • Rozhodni se sám
  • Čteme dětem každý den
  • Projekt Ovoce a zelenina do škol

Václav Veverka, vynálezce ruchadla

Bratranci Václav a František Veverkovi žili v 19. století.

Oba se narodili v Rybitví u Pardubic.

V roce 1827 vynalezli pluh, který půdu nejen rozrušoval a provzdušňoval, ale převracel ji tak, že vrchní vrstva se dostávala dolů a spodní vrstva odpočaté půdy navrch. Nadto orba byla méně namáhavá. Pojmenovali jej ruchadlo.

Lidé nový pluh jmenovali „veverče“, sami vynálezci ho však nazvali ruchadlem.

O vynález byl mezi zemědělci velký zájem. Veverkové vůbec nevěděli, že by si svůj vynález mohli dát patentovat a vydělat na něm velké peníze.

Byli to prostí venkovští lidé. Těšilo je, že jejich řešení funguje, že pomáhá lidem ulehčit jejich práci. Dávali své řešení ruchadla k dispozici každému, kdo o ně požádal. Omezený počet ruchadel vyráběl Václav ve své kovárně. To ale zdaleka nestačilo poptávce, a tak se výroby a prodeje ruchadel ujímali jiní, obchodně zdatnější.

Vynález byl Veverkovým dokonce ukraden. Hospodářský úředník Jan Kainz z Choltic nechal ruchadlo podle vzoru vyrobit u choltického kováře Jana Pechmana a v roce 1832 ho poslal na hospodářskou výstavu do Prahy s označením Kainzpflug (Kainzův pluh), jako svůj vynález. Ruchadlo se na výstavě setkalo s velkým ohlasem. Pražský německý tisk nešetřil obdivem, jak velký vynález Němec Kainz vytvořil. Na štěstí se později prokázalo, že Kainz nic nevymyslel a dnes každý ví, že ruchadlo vynalezli bratranci Veverkovi.

Václav Veverka se narodil 10. prosince 1790 a František Veverka 3. března 1799, oba v Rybitví, kde žili. František byl rolník a Václav kovář a chalupník. Jejich neradostné životní osudy byly velmi podobné. Umíraly jim děti a také oběma brzy zemřely manželky. Když se znovu oženili a přestěhovali z Rybitví, František do Břehů u Přelouče, Václav do Bukoviny nad Labem, oba vyhořeli a po nemnoha letech zemřeli v bídě, Václav 23. února 1849 a František 12. února 1849.

Jelikož Bukovina má hřbitov ve Dřítči, je Václav Veverka ve Dřítči pochován.

Naše ZŠ v rámci šablony III/2 „Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“
zpracovala následující vzdělávací materiály (DUMy).

Český jazyk 1., 2. roč. – Mgr. Světlana Vacková

reditel@zsdritec.cz

Anglický jazyk – Mgr. Kristýna Debre

smejkalova@zsdritec.cz

Matematika a Český jazyk pro 3., 4., 5. roč.- Mgr. Hana Bezrouková

hana.bezroukova@zsdritec.cz

V případě zájmu o získání vytvořené sady (Dumů) ze strany pedagogických pracovníků ze základních škol ČR, kontaktujte, prosím, autorku těchto materiálů.