Školní družina

Motto: „Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože to jsou lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem.“ (Jan Werich)

Posláním naší školní družiny je naplnění její podstaty a tou je vychovat děti, které se stanou slušnými lidmi. Ve volných chvílích, které tráví ve školní družině je k tomu mnoho příležitostí a úkolem jejich pedagogů je využít její potenciál. Máme k tomu mnoho příležitostí, které rádi využíváme. Děti zde tráví příjemné chvíle každodenního pobytu se svými kamarády. Cílem je tedy vychovat děti odpovědné za své chování, chování k druhým lidem, formovat u nich postoje a způsob, jak smysluplně naplnit svůj volný čas. Neboť družina je o čase před a po vyučování.

Formy, které nám napomáhají tento cíl plnit:

  • Odpočinkové činnosti – chvíle po vyučování sloužící k relaxaci, povídání, klidovým činnostem.
  • Rekreační činnosti – ty nejraději trávíme venku, kde si děti společně mohou hrát. Ale i v našich krásných prostorách využijeme mnoho možností (stolní hry, společné hry dětí, které tvoří jejich socializaci).
  • Zájmové činnosti – estetické, přírodovědné, pohybové slouží k objevování nových dovedností.jeme u dětí sebevědomí, psychickou pohodu a radost

Respektujeme individuální potřeby každého dítěte a snažíme se o to, aby děti trávily čas v družině a s námi rády.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina: 6.30–7.40
Odpolední družina: 11.30–16.30

Organizační pokyny ŠD

I. oddělení – vychovatelka Dana Kučerová, Aneta Podaná, Kristýna Štěpánková

II. oddělení – vychovatelka Gabriela Vránová, Aneta Podaná, Simona Vosyková

Vedoucí vychovatelka: Dana Kučerová
Kapacita žáků: 60

ÚPLATA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve školním roce 2023/2024 je stanovena na 750 Kč/ pololetí, splatná buď ve dvou částkách vždy do 15. září2023/ února 2024 nebo jedenkrát 1500Kč do 15. 9. 2023.

Číslo účtu: 3062813/0300

Kritéria pro přijetí dítěte do ŠD

Vnitřní řád ŠD

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy podle stanovených pravidel.

Dále pak zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí žáka do školní družiny a po přijetí do ŠD také Přihlášku k zájmovému vzdělávání. Přednost mají žáci 1. a 2. ročníku.

Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte do školní družiny

Vyzvedávání žáků

Je určeno vyplněnou Přihláškou k zájmovému vzděláváni, ve které je uvedeno, jakým způsobem a v kolik hodin dítě odchází. Jestliže odchází dítě jinak, slouží k tomu vyplněný Mimořádný odchod

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Září:

Mám nové kamarády ,,Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.“

Přijmeme mezi nás nové kamarády a budeme dělat vše proto, aby nám všem bylo spolu dobře.

Říjen:

Barevná příroda. ,,Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“

Celý měsíc si budeme zpříjemňovat vyprávěním o přírodě a určitě se nejednou vydáme ven ji pozorovat.

Listopad:

Hraní-to nás baví. ,,Od svatého Martina, zahřeje nás peřina.´´

Venku už bude asi zima, tak si v pohodlí družinky budeme povídat, hrát si, malovat….

Prosinec:

Advent – Vánoce ,,Darovanému koni na zuby nehledˇ´´

Říká se, že v prosinci všechno září a hlavně, že je to měsíc plný tajných přání, tak jsme všichni plní očekávání, co nás čeká.

Leden:

Zimní radovánky. ,,Odvážnému štěstí přeje.´´

Budeme si moc přát, aby napadl sníh a my si mohli užít bobování, stavění sněhuláků a her ve sněhu.

Únor:

Masopust. ,, S chutí do toho, půl je hotovo.“

Co nás čeká? Spousta zábavy, výroba masek.

Chybět nebudou ani vycházky do přírody, kde budeme pozorovat změny v přírodě a stopy zvířat ve sněhu.

Březen:

Velikonoce. ,,Pilná včela, jaro dělá.´´

V březnu je měsíc knihy a na nás čekají pohádkové bytosti a pohádky jako takové. Budeme si povídat o tom, co rádi čteme. Budeme vítat jaro a také se připravovat na velikonoční svátky.

Duben:

Příroda se probouzí. ,, Komu se nelení, tomu se zelení.´´

Čekají nás také vycházky do přírody a poznávání rostlin. Povíme si také jak správně třídit odpad.

Květen:

Den matek. ,, S úsměvem jde všechno líp.“

Vyrobíme si přání pro milované maminky. Čeká nás soutěž – módní přehlídka + nejlepší bláznivý účes.

Červen:

Léto. ,, V nouzi poznáš přítele.“

Rok je téměř u konce a všichni jsme prožili spoustu legrace, našli jsme nové kamarády. Máme spousty nových poznatků a zážitků. Co můžeme ještě čekat? Oslavu Dne dětí.