Zaměstnanci

Škola

Mgr. Světlana Vacková

ředitelka školy
speciální pedagog
učitelka 1. ročníku
„všechno se dá zvládnout, všechno se dá řešit“

Mgr. Hana Bezrouková

třídní učitelka 3., 5. ročníku
zástupkyně ředitelky
metodik prevence

Mgr. Hana Procházková

třídní učitelka 4. ročníku
výchovná poradkyně

Mgr. Helena Kadlecová

třídní učitelka 2. ročníku

Dana Kučerová

učitelka ZŠ
vedoucí vychovatelka ŠD

Aneta Podaná

učitelka ZŠ
vychovatelka ŠD

Gabriela Vránová

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga, učitelka ZŠ

Kristýna Štěpánková

asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD

Tereza Rohlíková

asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD

Simona Vosyková

asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD

Adriana Jaroszová

asistentka pedagoga

Školka

Alena Souralová, DiS.

zástupkyně ředitelky pro MŠ

Bc. Veronika Vojtíšková

učitelka MŠ

Alexandra Adamíková

učitelka MŠ

Pavlína Hlavičková

učitelka MŠ

Pavlína Freibauerová

učitelka MŠ

Veronika Řeháková

učitelka MŠ

Eva Hrubešová

asistentka MŠ

Provozní zaměstnanci

Martina Metelková

vedoucí školní jídelny a účetní
každému to spočítá

Hana Ublová

kuchařka

Radka Jansová

kuchařka

Hana Dvorská

domovnice v MŠ
budova bývalé fary

Světla Beránková

domovnice na hlavní budově