Platby

Kdy platit

  • Platby stravného jsou hrazeny nejdéle k 25. dni předchozího měsíce.
  • Platby jsou zálohové (stejná částka každý měsíc) a vždy k 30. 6. následujícího roku bude provedeno vyúčtování na základě podání žádosti „Vyúčtování stravného“. Přeplatek bude převeden na účet žadatele v průběhu července.
  • V případě, že nebude částka za stravné připsána na účet školy do daného data (25.), bude neprodleně zákonný  zástupce na  tuto skutečnost upozorněn. A to buď ústně, sms zprávou nebo emailem. Aktualizujte si proto vaše kontakty.
    Pokud nebude platba uhrazena ani k prvnímu dni v měsíci, bude věc řešit ředitelka školy individuálně (úředním dopisem, osobním jednáním…).
  • První platba na září musí být uhrazena nejdéle do 25. srpna.
  • Lze zadat měsíční trvalý příkaz na stejnou částku od srpna do května.

Formulář pro vyúčtování stravného

Cena stravného

S platností ode dne 1.2.2024 je cena stravného stanoveno takto:

Platba stravného žáků ZŠ – 39,- Kč/ 1 oběd - věková skupina 7-10 let

Platba stravného žáků ZŠ – 41,- Kč/ 1 oběd - věková skupina 11 – 14 let

Platba stravného dětí v MŠ – věková skupina do 6 let

Přesnídávka + nápoj         15,00 Kč

Oběd                                 34,00 Kč

Svačina + nápoj                15,00 Kč

Celkem                           64,00 Kč

Za půldenní stravování  49,00 Kč (přesnídávka, oběd)

Platba stravného dětí v MŠ – věková skupina 7 – 10 let

Přesnídávka + nápoj         17,00 Kč

Oběd                                 37,00 Kč

Svačina + nápoj                16,00 Kč

Celkem                             70,00 Kč

Za půldenní stravování  54,00 Kč (přesnídávka, oběd)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém uvedeného věku dosáhnou

Záloha ZŠ: 800,-

Záloha MŠ: 1.350,-

S platností ode dne 1. 9. 2023 je cena stravného stanoveno takto:

Základní škola

Platba stravného žáků ZŠ – 38,- Kč/1 oběd  - věková skupina 7-10 let

Platba stravného žáků ZŠ – 40,- Kč/1 oběd  - věková skupina 11-14 let

Záloha 800,- Kč / měsíc

Mateřská škola

Věková skupina do 6 let

Přesnídávka + nápoj: 13,00 Kč
Oběd: 28,00 Kč
Svačina + nápoj: 13,00 Kč
Celkem: 54,00 Kč
Za půldenní stravování  41,00 Kč (přesnídávka, oběd)

Věková skupina 7-10 let

Přesnídávka + nápoj: 14,00 Kč
Oběd: 32,00 Kč
Svačina + nápoj: 14,00 Kč
Celkem: 60,00 Kč
Za půldenní stravování  46,00 Kč (přesnídávka, oběd)

Záloha: 1.100,- Kč / měsíc

Bankovní informace

  • Platby posílejte na účet 3062813/0300.
  • Jako variabilní symbol zadejte číslo žáka/dítěte, které vám bylo přiděleno. Pokud jste číslo zapomněli a nebo ještě nemáte přidělené, kontaktujte vedoucí školní jídelny.
  • Do zprávy pro příjemce uveďte: „stravné + příjmení žáka/dítěte„