Sportovky

V kroužku rozvíjíme pohybové schopnosti dětí metodami, které jsou pro děti nejpřirozenější, a to hrou. Zároveň se děti učí spolupráci, komunikaci, pravidlům fair play a rozvíjí další vlastnosti, které sport nabízí. Našim cílem je vytvořit u dětí vztah ke sportu jako celoživotní aktivitě.

Kroužek pro 1. ročník vede Aneta Dočkalová

Kroužek pro 2. – 5. ročník vede  Dana Kučerová