Organizace dne v MŠ

6.30 – 8.00 MŠ se otvírá, děti se scházejí ve třídě, spontánní aktivity dětí, dle vlastního zájmu se děti zapojují do činností nabídnutých paní učitelkou
7.00 děti přechází na svou třídu
8.00 – 8.45 tělovýchovná chvilka, motivační činnost, komunikační kruh, řízená činnost dle tematického celku týdne, zdravotně preventivní cvičení, skupinové činnosti, volná hra, hodnotící kruh, hygiena, příprava na svačinu
8.15 – 9.00 svačina, hygiena – jednotlivé třídy svačí postupně
9.00 – 9.45 TV chvilka, komunikační kruh, řízená činnost dle tematického celku týdne, zdravotně preventivní cvičení, skupinové činnosti, volná hra, hodnotící kruh, anglická chvilka, sbor
9.45 – 11.15 pobyt venku, hygiena
11.00 – 11.45 oběd – jednotlivé třídy obědvají postupně
hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě domů
11.30 – 14.00 odpočinek – zahájení a délka odpočinku se může lišit s ohledem na dobu obědvání, věk a potřeby dětí
14.00 – 14.30 oblékání, hygiena, odpolední svačina
14.30 – 16.30 spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté paní učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ
16.00 postupné spojování tříd MŠ

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.