Kontakt

Základní škola a mateřská škola Dříteč, okres Pardubice

533 05 Dříteč 44
IČO: 61222216
Tel.: 466 930 380, 606 631 763
www.zs.dritec.cz
ID datové schránky: 6q6vtp4

Oddělení

Ředitelka

Mgr. Světlana Vacková
reditel@zsdritec.cz
+420 606 631 763

Vedoucí školní jídelny

Martina Metelková
6,30 - 13,30 hod.
+420 721 445 753, +420 466 930 380
martina.metelkova@zsdritec.cz

MŠ Žabičky (fara)

Mgr. Lenka Hanáková
vedoucí učitelka MŠ
lenka.hanakova@zsdritec.cz
+420 722 681 278

MŠ Opičky

+420 466 260 638

MŠ Delfínci

+420 466 260 752

Základní škola

+420 466 260 690 (sborovna)

Školní družina

+420 775 150 191

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Hana Bezrouková
učitelka ZŠ, třídní učitelka 4., 5. ročníku, hana.bezroukova@zsdritec.cz

Mgr. Hana Procházková
učitelka ZŠ, třídní učitelka 2., 3. ročníku, hana.prochazkova@zsdritec.cz

Veronika Hovorková
učitelka MŠ, první třída, zabicky@zsdritec.cz

Bc. Kateřina Dunovská
učitelka MŠ, druhá třída, opicky@zsdritec.cz

Věra Vašatová
učitelka MŠ, druhá třída, opicky@zsdritec.cz

Pavlína Freibauerová
učitelka MŠ, třetí třída, delfinci@zsdritec.cz

Alena Souralová, DiS.
učitelka MŠ, třetí třída, delfinci@zsdritec.cz

Aneta Podaná
vychovatelka ŠD, aneta.podana@zsdritec.cz

Veronika Řeháková
asistentka pedagoga

Tereza Rohlíková
asistentka pedagoga

Gabriela Vránová
asistentka MŠ

Iveta Boháčová
asistentka pedagoga