Školní družina

Motto: „Já mám rád děti a mám k nim úctu, protože to jsou lidi v tom nádherném věku, kdy ještě každý má šanci stát se slušným člověkem.“ (Jan Werich)

Posláním naší školní družiny je naplnění její podstaty a tou je vychovat děti, které se stanou slušnými lidmi. Ve volných chvílích, které tráví ve školní družině je k tomu mnoho příležitostí a úkolem jejich pedagogů je využít její potenciál. Máme k tomu mnoho příležitostí, které rádi využíváme. Děti zde tráví příjemné chvíle každodenního pobytu se svými kamarády. Cílem je tedy vychovat děti odpovědné za své chování, chování k druhým lidem, formovat u nich postoje a způsob, jak smysluplně naplnit svůj volný čas. Neboť družina je o čase před a po vyučování.

Formy, které nám napomáhají tento cíl plnit:

 • Odpočinkové činnosti – chvíle po vyučování sloužící k relaxaci, povídání, klidovým činnostem.
 • Rekreační činnosti – ty nejraději trávíme venku, kde si děti společně mohou hrát. Ale i v našich krásných prostorách využijeme mnoho možností (stolní hry, společné hry dětí, které tvoří jejich socializaci).
 • Zájmové činnosti – estetické, přírodovědné, pohybové slouží k objevování nových dovedností.jeme u dětí sebevědomí, psychickou pohodu a radost

Respektujeme individuální potřeby každého dítěte a snažíme se o to, aby děti trávily čas v družině a s námi rády.

Provoz školní družiny

Ranní družina: 6.30–7.40
Odpolední družina: 11.30–16.30

I. oddělení – vychovatelka Dana Kučerová, Aneta Podaná, Kristýna Štěpánková

II. oddělení – vychovatelka Gabriela Vránová, Aneta Podaná, Tereza Rohlíková

Vedoucí vychovatelka: Dana Kučerová
Kapacita žáků: 60

Úplata školní družiny

Ve školním roce 2022/2023 je stanovena na 750 Kč/ pololetí, splatná buď ve dvou částkách vždy do 15. září2022/ února 2023 nebo jedenkrát 1500Kč do 15. 9. 2022.

Číslo účtu: 3062813/0300

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy podle stanovených pravidel.

Dále pak zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí žáka do školní družiny a po přijetí do ŠD také Přihlášku k zájmovému vzdělávání. Přednost mají žáci 1. a 2. ročníku.

Kritéria pro přijetí do ŠD pro školní rok 2022/2023:

Vyzvedávání žáků

Je určeno vyplněnou Přihláškou k zájmovému vzděláváni, ve které je uvedeno, jakým způsobem a v kolik hodin dítě odchází. Jestliže odchází dítě jinak, slouží k tomu vyplněný Mimořádný odchod

Měsíční plán práce

Září – vítáme vás ve školní družině

 • seznámení s prostředím a kamarády
 • seznámení s pravidly školní družiny

Říjen – všech barev pán

 • vycházky a pobyt v přírodě
 • pozorování změn – výtvarné zpracování
 • péče o rostliny

Listopad – když padá listí

 • pobyt na hřišti
 • poznávání stromů a lesních plodů
 • sběr přírodního materiálu a tvorba z něj

Prosinec – čas adventní

 • čas těšení a příprav
 • Vánoční příběh

Leden – kouzla zimy

 • zimní sporty
 • pokusy
 • jak se dělí rok, roční období, měsíce

Únor – buď fit

 • povídání o zdravém stravování
 • co škodí a co prospívá
 • pobyt na čerstvém vzduchu
 • výtvarné zpracování

Březen – jarní probuzení

 • rodící se mláďata
 • svátky jara
 • výtvarné zpracování

Duben – magický měsíc

 • povídání o čarodějnicích
 • aprílové počasí
 • výtvarné zpracování
 • pohybové a závodivé hry

Květen – když květen kvete

 • práce na polích a zahrádkách
 • změny počasí
 • první ovocné stromy
 • výtvarné zpracování

Červen – těšíme se na prázdniny

 • povídáme si s dětmi o prázdninách a létě
 • individuální hry
 • nebezpečí úrazů v letních měsících